Gravferd


Når nokon døyr og de skal førebu gravferd, kan de ta kontakt med kyrkjekontoret om de ikkje nyttar gravferdsbyrå.

Gravferdsdagar i Indre Nordfjord er tysdag og fredag.

Velg den linken de ynskjer meir informasjon om.