Kyrkjeklokka vert utgjeve av Kyrkjeklokka Bladlag. Det er eige styre, rekneskap og årsmøte. Eigar er sokneråda i Indre Nordfjord. Til å utgjere styret er det frå kvart område som tidlegara vart kalla prestegjeld vald ein representant med vara. 

Kyrkjebladet for Indre Nordfjord; Sokna Innvik - Utvik - Olden - Hornindal - Randabygd - Nordsida - Nedstryn - Loen - Oppstryn, kan du no også lese på nett! Bladet vert sendt til alle husstandar i Hornindal (i Volda kommune) og Stryn kommune. 

Utgåve nr 1, kjem i postkassa di 29. mars/30. mars.
Neste nr. kjem 28./29. juni 
2023, stoffrist er 26. mai. Redaktør for denne utgåva vert Geir Ståle Vatnamo.

Utgjevingsplan i 2023 (kan verte endringar)

Utgåve Stoff til redaktør abonnentane redaktør
    i postkassa  
nr fredag onsdag/torsdag  
1 24.feb 29. - 30. mar Knut Sigurd Gald
2 26.mai 28. - 29. jun Geir Ståle Vatnamo
3 25.aug 27. - 28. sep Jarle Hessevik
4 27.okt 29. -  30. nov Knut Sigurd Gald

Trykk her for å sende post til Kyrkjeklokka eller: skogli.vatnamo@gmail.com

Forretningsførar abonnement/ adresseending

John Selmer Skiftesvik, 6788 Olden.
Tlf: 990 28 076
E-post: john.skiftesvik@enivest.net

Bankgiro: 0538 18 51054
Bankgiro: 3795 30 05108
VIPS: 583131
Kontigenten er frivillig. Vi takker hjarteleg for betaling og støtte. Kyrkjeklokka Bladlag treng den økonomiske støtta vi kan få for at du framleis skal kunne motta bladet med den kvalitet det har idag.

Lenger nede på sida under Kyrkjeklokka i PDF- format kan du lese utgåva på skjerm.
 


Kyrkjeklokka i PDF - format

Nedanfor kan du lese den nyaste utgåva av bladet med å trykke på lenka. Her finn du også gamle utgåver av Kyrkjeklokka. 

2023
Kyrkjeklokka nr 1                      Kjem snart                                                          8,0  MB

2022

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      1,8  MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      2,0  MB

Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      10,9 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      3,14 MB


2021

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      3,75 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      18,4 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      3,21 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      3,5 MB

2020

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                                       3,6 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                     3,9 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      6,1 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      6,0 MB


2019
Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      5,9 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      7,1 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                        5,2 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                                     6,1 MB

2018

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                       4,9 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                       14,2 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         6,5 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         6,8 MB

2017

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         8,2 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,7 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,5 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                       18,5 MB

2016

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       11,8 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         3,0 MB

2015

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         4,6 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         1,8 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,7 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         3,2 MB

2014

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         7,5 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,4 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         1,1 MB

2013

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,9 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                     804,8 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       10,1 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         5,9 MB

2012

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,7 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         9,5 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         3,5 MB

2011

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         3,0 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         3,0 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       16,1 MB

Her kan du laste ned Kyrkjeklokka.