Kyrkjeklokka vert utgjeve av Kyrkjeklokka Bladlag. Det er eige styre, rekneskap og årsmøte. Eigar er sokneråda i Indre Nordfjord. Til å utgjere styret er det frå kvart område som tidlegara vart kalla prestegjeld vald ein representant med vara. 

Kyrkjebladet for Indre Nordfjord; Sokna Innvik - Utvik - Olden - Hornindal - Randabygd - Nordsida - Nedstryn - Loen - Oppstryn, kan du no også lese på nett! Bladet vert sendt til alle husstandar i Hornindal (i Volda kommune) og Stryn kommune. 

Utgåve nr 1 kom i postkassa di 20./21. mars.
Neste nr. kjem 19/20. juni 2024, stoffrist er 17. mai. Redaktør for denne utgåva vert Jarle Hessevik.

Utgjevingsplan i 2024 (kan verte endringar)

Utgåve Stoff til redaktør abonnentane redaktør
    i postkassa  
nr fredag onsdag/torsdag  
1 16.februar 20. - 21. mars Geir Ståle Vatnamo
2 17.mai 19. - 20. juni Jarle Hessevik
3 30. august 02. - 03. oktober  Jarle Hessevik
4 25.oktober 27. -  28. november Geir Ståle Vatnamo

Trykk her for å sende post til Kyrkjeklokka eller: skogli.vatnamo@gmail.com

Rekneskapsførar abonnement/ adresseending

Ny
Tlf: 
E-post: 
Bankgiro: 0538 18 51054
Bankgiro: 3795 30 05108
VIPS: 583131
Kontigenten er frivillig. Vi takker hjarteleg for betaling og støtte. Kyrkjeklokka Bladlag treng den økonomiske støtta vi kan få for at du framleis skal kunne motta bladet med den kvalitet det har idag.

Lenger nede på sida under Kyrkjeklokka i PDF- format kan du lese utgåva på skjerm.
 


Kyrkjeklokka i PDF - format

Nedanfor kan du lese den nyaste utgåva av bladet med å trykke på lenka. Her finn du også gamle utgåver av Kyrkjeklokka. 

2024

Kyrkjeklokka nr 1                                                                               4,7  MB
 

2023

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                  7,9 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                  11,2 MB

Kyrkjeklokka nr 2                                                                               3,2 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                               8,0  MB

2022

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      1,8  MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      2,0  MB

Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      10,9 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      3,14 MB


2021

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      3,75 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      18,4 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      3,21 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      3,5 MB

2020

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                                       3,6 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                     3,9 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      6,1 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      6,0 MB


2019
Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      5,9 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      7,1 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                        5,2 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                                     6,1 MB

2018

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                       4,9 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                       14,2 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         6,5 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         6,8 MB

2017

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         8,2 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,7 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,5 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                       18,5 MB

2016

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       11,8 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         3,0 MB

2015

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         4,6 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         1,8 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,7 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         3,2 MB

2014

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         7,5 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,4 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         1,1 MB

2013

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,9 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                     804,8 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       10,1 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         5,9 MB

2012

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,7 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         9,5 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         3,5 MB

2011

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         3,0 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         3,0 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       16,1 MB

Her kan du laste ned Kyrkjeklokka.