Kyrkjeklokka vert utgjeve av Kyrkjeklokka Bladlag. Det er eige styre, rekneskap og årsmøte. Eigar er sokneråda i Indre Nordfjord. Til å utgjere styret er det frå kvart område som tidlegara vart kalla prestegjeld vald ein representant med vara. 

Kyrkjebladet for Indre Nordfjord; Sokna Innvik - Utvik - Olden - Hornindal - Randabygd - Nordsida - Stryn - Loen - Oppstryn, kan du no også lese på nett! Bladet vert sendt til alle husstandar i Hornindal (i Volda kommune) og Stryn kommune. 

Førstkommande nr. er no sendt til trykking og kjem 30. september/1. oktober 2020 i postkassa di.
Neste nr. kjem rundt 25. november 2020, stoffrist er 23. oktober. Redaktør for denne utgåva vert Jarle Hessevik.


 

Trykk her for å sende post til Kyrkjeklokka 

Forretningsførar abonnement/ adresseending

John Selmer Skiftesvik, 6788 Olden.
Tlf: 990 28 076
E-post: john.skiftesvik@enivest.net

Bankgiro: 0538 18 51054
Bankgiro: 3795 30 05108
Kontigenten er frivillig. Vi takker for betaling og støtte.

Kyrkjeklokka nr 3 - 2020 er no utsendt, og har truleg funne vegen til postkassa di 30.september/1. oktober. Følg med i avisa Fjordingen og på heimesida til dei kyrkjelege fellesråda i Stryn og Volda. Lenger nede på sida under
Kyrkjeklokka i PDF- format kan du lese utgåva på skjerm.
 

Nedanfor kan du laste ned og lese bladet. Du finn nye og gamle utgåver av Kyrkjeklokka. Klikk på ei lenke for å opne og deretter på symbolet "Last ned" oppe til høgre for å starte nedlasting. Filene kan ta litt tid å laste ned. God lesing!

2020

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                     3,9 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                      6,1 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                      6,0 MB


2019
Kyrkjeklokka nr 4                                                                                                      5,9 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                                      7,1 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                                        5,2 MB

Kyrkjeklokka nr 1                                                                                                                     6,1 MB

2018

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                       4,9 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                       14,2 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         6,5 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         6,8 MB

2017

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         8,2 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,7 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,5 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                       18,5 MB

2016

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       11,8 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         3,0 MB

2015

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         4,6 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         1,8 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,7 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         3,2 MB

2014

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         7,5 MB

Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         2,6 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         4,4 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         1,1 MB

2013

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,9 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                     804,8 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       10,1 MB
Kyrkjeklokka nr 1                                                                                         5,9 MB

2012

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         2,7 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         9,5 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                         3,5 MB

2011

Kyrkjeklokka nr 4                                                                                         3,0 MB
Kyrkjeklokka nr 3                                                                                         3,0 MB
Kyrkjeklokka nr 2                                                                                       16,1 MB

Her kan du laste ned Kyrkjeklokka.