Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Trusopp. Nordsida og Randabygd kyrkjelydar


 

Nordsida Barnegospel
ved Maria Sølvberg. 
Øving i Fjellvarden annakvar laurdag 10 -12. 
Tilbodet er for born frå 5 år og oppover. 

Nordsida søndagskule
På kyrkjeloftet  
 

Tilbake