Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Saman om Skatten- Trusopplæringsplan 2017/18


Vi er stolte av trusopplæringsarbeidet vårt. Det skjer mykje kjekt for store og små i kyrkjene våre.
Her finn du ei oversikt med datoar for hausten 2017, og ei meir generell oversikt for det som står på planen for dette skulleåret.

 

Årshjul Skuleåret 2017-18
Det kan verte endringar.

August
Helt førsteklasses gudsteneste 6 år: Hornindal, Nedstryn, Olden

September
Førsteklassesklubb: Hornindal, Nedstryn, Olden
Søndagskuleledermøte

Oktober
Sjørøverfest: Randabygd, Nedstryn
Høsttakkegudsteneste: 4 år
Frå grav til tårn: 4-6 klasse. Hornindal

November
Nattcup
konfirmantdag

Desember
Lys våken: N.Stryn, Nordsida, Loen, Søndagskulesamling 3 år
Barnehage og skulegudstenester

Januar
Karnevalgudsteneste:  5 år Nordsida

Feb
Søndagskulensdag: 4 år Innvik
Vintertreff og Ung Messe i Stryn
5årsklubb
6årsklubb

Mars
Tårnagent Oppstryn, Nedstryn, Innvik/Utvik, Randabygd
Påskevandringer Barnehage
Kyrkjeskulesamarbeid påske


April
Konfirmantmusikal øving og framføring

Mai(eller juni)
Konfirmasjon
Konf Reunion??

Juni
Hand i hand i guds rike- 2 år/familie Loen
Spekter og evt andre leirer

+ det vi får til frå opptrappingsplanen.

Opptrapping i åra framover
Pilgrimsvandring 11 år 
KRIK samling 13 år 
Krøllesamling- Barnefamilier 
Snekkerkveld- 7 år
Pinsefest 8 år
Hybelkurs-18 år
Påskesamling + gudst. - 10 år
Tweensklubb- 12 år
Pilgrimsvandring- 16-18 år
Tårnagentklubb – 9år
KodeB- 11 år

Tilbake