Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Trusopp. Oppstryn kyrkjelyd


 

Søndagskulen ca 3. kvar søndag
Marie Johanne Folven, tlf 90122146 
 

Tilbake