Trusopp. Nedstryn kyrkjelyd


 

Kyrkjelydane mange tiltak retta mot dei ulike aldersgruppene: 

 • I samband med dåp
 • Babysong
 • Ulike familiesamlingar
 • Familiegudstenester, søndagskulens dag, karnevalsgudsteneste
 • Utdeling av 4-årsbok og sjørøvarfest 
 • Førsteklassesgudsteneste og førsteklassesklubb. 6-årsbok
 • Tårnagenthelg
 • Korprosjekt
 • Lys Vaken og Bibelutdeling
 • Konfirmantførebuing 
 • Ung Messe
 • Leir i regi av Normisjon og KFUK/KFUM
 • Mykje godt frivillig kontinuerleg arbeid i bygdene; søndagskule, kor

  Sjå plan for skuleåret 2019/2020 her

Oversikt over kontinuerleg barne og ungdomsarbeid

Stryn KFUK-M-speidarar
Gruppeleiar: Henny Koppen 57871913 / 91601630 

Stryn barnekor
ved Henny Koppen
Øver i Betania torsdagar kl 17.30-18.30

Stryn Ten Sing (Sight-Sing) 
Kontaktperson: Guro Petronella Enerhaug 

Kvar torsdag kl 19-21 i Nedstyn kyrkje
Ungdom frå 8. klasse

Tilbake