Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Trusopp. Nedstryn kyrkjelyd


 

Stryn KFUK-M-speidarar
Gruppeleiar: Henny Koppen 57871913 / 91601630 

Stryn barnekor
ved Bjørg Jorun Vinnsrygg Steen
Øver i Betania
 

Stryn Ten Sing (Sight-Sing) 
Kontaktperson: Guro Petronella Enerhaug 

Kvar torsdag kl 19-21 i Heimskringla, Stryn kulturhus, 
Ungdom frå 8. klasse

Tilbake