Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Trusopp. Utvik kyrkjelyd


 

Utvik barnekor. Tilslutta Normisjon
Øver Mandag rett etter skulen heime hos Edith Kårstad 
 
Frå 1. klasse. 

Utvik AMIGOS 

Ungdomsgruppe tilslutta Normisjon 
Frå 5. klasse, ingen øvre aldersgrense.
Misjonshuset, annankvar fredag kveld
Ved Rønnaug Olsen, Leiv Tore Kårstad og Eva C. Kårstad

Tilbake