Trusopp. Utvik kyrkjelyd


 

Kyrkjelydane mange tiltak retta mot dei ulike aldersgruppene: 

 • I samband med dåp
 • Babysong
 • Ulike familiesamlingar
 • Familiegudstenester, søndagskulens dag, karnevalsgudsteneste
 • Utdeling av 4-årsbok og sjørøvarfest 
 • Førsteklassesgudsteneste og førsteklassesklubb. 6-årsbok
 • Tårnagenthelg
 • Korprosjekt
 • Lys Vaken og Bibelutdeling
 • Konfirmantførebuing 
 • Ung Messe
 • Leir i regi av Normisjon og KFUK/KFUM
 • Mykje godt frivillig kontinuerleg arbeid i bygdene; søndagskule, kor

  Sjå plan for skuleåret 2019/2020 her
 •  

Oversikt over kontinuerleg barne og ungdomsarbeid

Utvik barnekor. Tilslutta Normisjon
Øver Mandag rett etter skulen
Frå 1. klasse. 

Utvik AMIGOS 
Ungdomsgruppe tilslutta Normisjon 
Frå 5. klasse, ingen øvre aldersgrense.
Misjonshuset, annankvar fredag kveld
Ved Rønnaug Olsen, Leiv Tore Kårstad og Eva C. Kårstad

Tilbake