Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Katolsk messe i Loen kyrkje - våren 2019


 

LOEN  KYRKJE  - VÅREN 2019

LOEN (Loen kyrkje)

Laurdag kl. 11:00:  8/6

Søndag kl 17.00: 5/5, 19/5, 2/6, 16/6

P. Zygmunt

 

 

Se ellers link her.
 

 

 

 

 

Tilbake