Katolsk messe i 2022


 

2022 - LOEN (Loen kyrkje) P Zygmunt 

Loen 1. og 3. søndag i mnd. Kl. 17.00

Fyrste søndag i mnd kl 17:00 
2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 4/6 kl.15 skriftemål, 5/6 kl.11 Førstekommunion, 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 2/12, 3/12, 4/12.

Tredje søndag i mnd kl 17:00
16/1, 20/2, 20/3, 15/5, 19/6, Avlyst 17/7, Avlyst 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12.

Påska:
14/4 kl.15:00.
16/4 Påskeafta kl.15:00 velsignelse av påskematen etterpå.
17/4 Fyrste påskedag kl.15:00.

Jula:
25/12 klokka 17:00
 

2023 - LOEN

1/1 - klokka 17:00

 

 

Se ellers link her.
 

 

 

 

 

Tilbake