Katolsk messe i Loen kyrkje


 

LOEN (Loen kyrkje) P Zygmunt 

Loen 1. og 3. søndag i mnd. Kl. 17.00

2.8, 16.8, 6.9, 20.9, 4.10, 18.10,  15.11, 6.12 Julemesse 20.12 skriftemål og messe og eller 25. 12

1.11 kl. 11:00

Se ellers link her.
 

 

 

 

 

Tilbake