Katolsk messe i Loen kyrkje hausten 2021


 

LOEN (Loen kyrkje) P Zygmunt 

Loen 1. og 3. søndag i mnd. Kl. 17.00

Hausten 2021 

Første søndag i mnd kl 17:00   05.09, 03.10, 07.11 og 05.12.

Tredje søndag i mnd kl 17:00   19.09, 17.10, 21.11, 19.12 skriftemål og messe 25.12.

 

 

 

Se ellers link her.
 

 

 

 

 

Tilbake