Katolsk messe i Loen kyrkje våren 2021


 

LOEN (Loen kyrkje) P Zygmunt 

Loen 1. og 3. søndag i mnd. Kl. 17.00

Første halvår 2021 

Første søndag i mnd kl 17:00   03.01, 07.02, 07.03, 04.04. og 06.06.

Søndag 02.05. er det kl. 11

Tredje søndag i mnd kl 17:00   21.02, 21.03, 18.04, 16.05 og 20.06

Påsken

Skjærtorsdag 01.04 kl 15.00

Påskeaften 03.04. kl 15 .00

Andre Påskedag 05.04 kl 11.00 eller 13.00

 

 

Se ellers link her.
 

 

 

 

 

Tilbake