Katolsk messe i Loen kyrkje våren 2021


 

LOEN (Loen kyrkje) P Zygmunt 

Loen 1. og 3. søndag i mnd. Kl. 17.00

Første halvår 2021 

Første søndag i mnd kl 17:00   03.01, 07.02 (avlyst), 07.03 og 06.06.

Søndag 02.05. er det kl. 11

Tredje søndag i mnd kl 17:00   21.02 (avlyst), 21.03, 18.04, 16.05 og 20.06

Påsken

Skjærtorsdag 01.04 kl 15.30 og kl 17:00 - AVLYST

Langfredag 02.04 kl 15:30 og kl 17:00 - AVLYST

Påskeaften 03.04. kl 15:30 og kl 17:00

Fyrste Påskedag 04.04 kl 15:30 og kl 17:00

 

 

Se ellers link her.
 

 

 

 

 

Tilbake