Kyrkjeklokka er på nett og papir!


 

Vi minner om bladpengar for 2022 og 2023 
Vi er takksame for frivilleg innbetaling til konto: 3795.30.05108. Forslag til beløp er kr 600. 

På denne sida vil vi legge ut versjonar av bladet etterkvart som det kjem ut i papirversjon. Her vil du finne utgåvene av bladet i PDF-format, dvs. at du må ha installert eit PDF leseprogram på pc'en din.

Ung og skrivelysten?
Kyrkjeklokka ønskjer å utfordre fleire skribentar til bladet. Vi ønskjer å nå ut til flest muleg i bygdene våre, og særleg du som er ung eller skriv for barn/ungdom bør ta kontakt. Ta fram penn eller laptop og send oss stoff som du trur kan vere av interesse for fleire.

Tilbake