Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Trusopp. i Indre Nordfjord


 

Kyrkjelydane mange tiltak retta mot dei ulike aldersgruppene: 

 • I samband med dåp, 
 • Ulike familiesamlingar
 • Familiegudstenester, søndagskulens dag, karnevalsgudsteneste
 • Utdeling av 4-årsbok og sjørøvarfest 
 • Førsteklassesgudsteneste og førsteklassesklubb. 6-årsbok
 • Tårnagenthelg
 • Korprosjekt
 • Lys Vaken og Bibelutdeling
 • Konfirmantførebuing 
 • Ung Messe
 • Leir i regi av Normisjon og KFUK/KFUM

Dessutan har vi etablert samarbeid om følgande tiltak:

Felles tiltak:

Stryn babysong
ved Galya Radeva og Beate Nes
Kvar tysdag (utanom ferie)  kl 10.30 i Betania 
Foreldre med småborn 

Stryn Ten Sing (Sight-Sing) 
Kontaktperson: Guro Petronella Enerhaug 

Kvar torsdag kl 19-21 i Heimskringla, Stryn kulturhus, 
Ungdom frå 8. klasse

Tilbake