Oppstryn sokn


Oppstryn kyrkje located in Oppstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1863. The church is of long plan . The church has conservation status listed. 
Architect: J. W. Nordan. 

Oppstryn kyrkje ligg i Oppstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1863. Kyrkja har langplan . Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: J. W. Nordan. 

 

 


Kyrkja i Oppstryn stod frå først av på garden Nesje, men vinteren 1662/63 tok eit snøskred kyrkja og sopte henne på vatnet.
Noko av inventaret frå denne kyrkja er teke vare på.

Oppstryn sokn hadde 411 medlemmer pr. 13.11.19
 
Oppstryn sokneråd.
Kathrina Elisabeth Flo               Leiar         
                                                  kathrina.flo@enivest.net tlf. 909 44 259.
Astrid Palma Sandvik                Nestleiar
Beate Øvreberg Glomnes         Sekretær  
                                                  beate@glomnes.no tlf. 971 60 949                                   
Sonja Skaare Esperø                Kasserar
Birger Skåre                              I fellesrådet
Kari Nielsen Berge  
Henny Koppen                          Sokneprest    Tlf: 91601630
      
Vara:
Olaug Petra Samuelsen Mork
Elin Hege Sunde
Magnus Arne Glosvik
Johnny Stølen           
 
 
 
 

Tilbake