Oppstryn sokn


Oppstryn kyrkje ligg i Oppstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1863. Kyrkja har langplan . Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: J. W. Nordan. 

Oppstryn kyrkje located in Oppstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1863. The church is of long plan . The church has conservation status listed. 
Architect: J. W. Nordan. 

 

 

 


Kyrkja i Oppstryn stod frå først av på garden Nesje, men vinteren 1662/63 tok eit snøskred kyrkja og sopte henne på vatnet.
Noko av inventaret frå denne kyrkja er teke vare på.

Oppstryn sokn hadde 411 medlemmer pr. 13.11.19
 
Oppstryn sokneråd.
Kathrina Elisabeth Flo - Leiar - kathrina.flo@enivest.net - tlf. 909 44 259
Astrid Palma Sandvik - Nestleiar
Beate Øvreberg Glomnes - Sekretær - beate@glomnes.no - tlf. 971 60 949 
Sonja Skaare Esperø - Kasserar
Birger Skåre - I fellesrådet
Kari Nielsen Berge  
Henny Koppen - Sokneprest - tlf: 916 01 630
      
Vara:
Olaug Petra Samuelsen Mork
Elin Hege Sunde
Magnus Arne Glosvik
Johnny Stølen           
 
MØTEPLAN 2022
2.november klokka 20:00 i Oppstryn kyrkje
 
MØTEPLAN 2023
11.januar klokka 20:00 i Oppstryn kyrkje

Tilbake