Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Oppstryn sokn


Oppstryn kyrkje located in Oppstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1863. The church is of long plan . The church has conservation status listed. 
Architect: J. W. Nordan. 

Oppstryn kyrkje ligg i Oppstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1863. Kyrkja har langplan . Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: J. W. Nordan. 

 

 


Kyrkja i Oppstryn stod frå først av på garden Nesje, men vinteren 1662/63 tok eit snøskred kyrkja og sopte henne på vatnet.
Noko av inventaret frå denne kyrkja er teke vare på.

Oppstryn sokn har 462 medlemmer.

Oppstryn sokneråd har seks medlemmer, leiar er Kolbein Kaspersen.
 

OPPSTRYN SOKN

 

 

 

 

 

Kolbein Kaspersen

Vollsnes

6789 Hjelled.

911 22 870

kolbeinkaspersen@hotmail.com

Leiar

Siv Guddal Flo

Folven

6789 Hjelled.

932 00 541

siv.flo@stryvo.no

Sekretær

Sonja Skaare Esperø

 

6789 Hjelled.

481 73 720

sonja.skaare.espero@enivest.net

Kasserar

Birger Skåre

 

6789 Hjelled.

959 31 406

birger.skare@enivest.net

Fellesr. vara

Anne Marie Rudning

 

6799 Oppstryn

975 90 164

annemrudning@hotmail.com

Nestleiar

Kari Nilsen Berge

 

6799 Oppstryn

954 10 350

kaniberge@hotmail.com

Medlem

 

Tilbake