Oppstryn sokn


Oppstryn kyrkje ligg i Oppstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1863. Kyrkja har langplan . Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: J. W. Nordan. 

Oppstryn kyrkje located in Oppstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1863. The church is of long plan . The church has conservation status listed. 
Architect: J. W. Nordan. 

 

 Kyrkja i Oppstryn stod frå først av på garden Nesje, men vinteren 1662/63 tok eit snøskred kyrkja og sopte henne på vatnet.
Noko av inventaret frå denne kyrkja er teke vare på.

Oppstryn sokn hadde 411 medlemmer pr. 13.11.19
 
Oppstryn sokneråd:
Kathrina Elisabeth Flo - Leiar - kathrina.flo@enivest.net - tlf. 909 44 259
Astrid Palma Sandvik - Nestleiar - astrid.sandvik@enivest.net - tlf. 917 31 163
Beate Øvreberg Glomnes - Sekretær - beate@glomnes.no - tlf. 971 60 949 
Dag Greidung - Kasserar - dag.greidung@outlook.com - tlf. 994 12 141
Olaug Petra Samuelsen Mork - FR 
Bjørg Janne Flo - Trusopplæring
Henny Koppen - Sokneprest 
      
Vara:
Nagnus Arne Glosvik
Kari Nilesen Berge
Edvard Aarnes
Johnny Stølen
Ruth Guddal        
 
MØTEPLAN 2022
2.november klokka 20:00 i Oppstryn kyrkje
 
MØTEPLAN 2023
11.januar klokka 20:00 i Oppstryn kyrkje
Tilbake