Stryn Kyrkjelege Fellesråd


Kyrkja i Stryn er delt inn i åtte sokn med kvart sitt sokneråd. Det er Utvik, Innvik, Olden, Loen, Nedstryn, Oppstryn, Nordsida og Randabygd. Stryn Kyrkjelege Fellesråd er sett saman av ein representant for kvart av sokna, ein av prestane og ein representant frå Stryn kommune.

 
 
 
 
 
Tilbake