Den norske Kyrkja i Stryn


Bilede syner Olden gamle kyrkje frå 1759. Den einaste korskyrkja i Nordfjord prosti, og den mest typiske korskyrkja i Sogn og Fjordane fylke.

 

Kyrkja i Stryn er delt inn i åtte sokn med kvart sitt sokneråd. Det er Utvik, Innvik, Olden, Loen, Nedstryn, Oppstryn, Nordsida og Randabygd. Stryn Kyrkjelege Fellesråd er sett saman av ein representant for kvart av sokna, ein av prestane og ein representant frå Stryn kommune.

 
 
 
 
 

Tilbake