Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Saman om skatten


Vi ynskjer å satse på trusopplæring for born og unge her i Indre Nordfjord.

 
-          VI LES BIBEL SAMAN
-          VI SYNG SAMAN
-          VI BER SAMAN
-          VI ET SAMAN
-          VI FEIRER GUDSTENESTE SAMAN

"DEN STØRSTE SKATTEN SOM FINNES PÅ JORD, 
DET ER GUDS GAVE TIL ALLE SOM TROR. 
DEN LIGGER GJEMT I HERRENS EGET ORD, 
DER ER DEN STORE SKATTEN. 
 
LES DIN BIBEL, LET I ORDET, SÅ FINNER DU DEN STORE SKATTEN. FOR I TROEN PÅ JESUS ER HIMMELENS RIKDOM BLITT DIN!"

I åra framover håper vi å kunne invitere alle born til ulike samlingar kvart år.

Tilbake