Olden gamle kyrkje


Olden gamle kyrkje ligg i Olden sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1759. Kyrkja har korsplan og 250 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: ukjent. 

Olden gamle kyrkje located in Olden parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1759. The church is of cruciform plan and 250 number of seats. The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: ukjent. 

Tilbake