Nordsida sokn


Nordsida kyrkje ligg i Nordsida sokn i Nordfjord prosti og er den yngste av kyrkjene i Stryn kommune. Nordsida kyrkje er ei arbeidskyrkje i betong. Ho blei oppførd i 1973. Kyrkja har rektangelplan . 
Arkitekt: Alf Apelseth / Int.ark. Kjell S Slinning. 

Nordsida kyrkje located in Nordsida parish in Nordfjord rural deanery. The building material is stone/brick and was built in 1973. The church is of rectangular plan . 
Architect: Alf Apelseth / Int.ark. Kjell S Slinning. 

 

 
Nordsida sokn har 387 medlemmer pr.13.11.19

Nettside for Nordsida og Randabygd: www.nordfjordpanorama.no

Nordsida sokneråd.

Jorunn Beinnes Roset              Leiar        
                                                  jorunnroset@gmail.com  tlf. 971 87 891            
Bernt Ragnvald Veddegjerdet  Nestleiar
Oddvar Bergset                        Sekretær 
                                                 nordsida.sokn@gmail.com  tlf. 992 63 703   
Aslaug Håøy Nygård                Kasserar og i trusopplæringsutvalet
Gunnhild Bergset                     I fellesrådet og KN kontakt
Ingvild Sætren                         Vara i fellesrådet
Kjell Ove Bergset
Hege Høibye                           Sokneprest  tlf. 93001473
 
Vara:
Rasmus Ivar Gald
Nancy Britt Ulvedal
Oddmund Teigland
Brit Elsa Holen Nygård
Lillian Gausenes Fenn
 

Tilbake