Nordsida sokn


Nordsida kyrkje ligg i Nordsida sokn i Nordfjord prosti og er den yngste av kyrkjene i Stryn kommune. Nordsida kyrkje er ei arbeidskyrkje i betong. Ho blei oppførd i 1973. Kyrkja har rektangelplan . 
Arkitekt: Alf Apelseth / Int.ark. Kjell S Slinning. 

Nordsida kyrkje located in Nordsida parish in Nordfjord rural deanery. The building material is stone/brick and was built in 1973. The church is of rectangular plan . 
Architect: Alf Apelseth / Int.ark. Kjell S Slinning. 

 

Nordsida sokn har 387 medlemmer pr.13.11.19

Nettside for Nordsida og Randabygd: www.nordfjordpanorama.no

Nordsida sokneråd:

Jorunn Beinnes Roset - Leiar - jorunnroset@gmail.com - tlf. 971 87 891       
Bernt Ragnvald Veddegjerdet  - Nestleiar
Oddvar Bergset  - Sekretær - nordsida.sokn@gmail.com - tlf. 992 63 703   
Aslaug Håøy Nygård - Kasserar og i trusopplæringsutvalet
Gunnhild Bergset -  I fellesrådet og KN kontakt
Ingvild Sætren - Vara i fellesrådet
Kjell Ove Bergset
Hege Høibye - Sokneprest - tlf. 930 01 473
 
Vara:
Rasmus Ivar Gald
Nancy Britt Ulvedal
Oddmund Teigland
Brit Elsa Holen Nygård
Lillian Gausenes Fenn
 
MØTEPLAN 2022

Møtelokale er i Nordsida kyrkje desse torsdagane i 2022:
18/08, 15/09, 20/10, 10/11, 08/12

 
Tilbake