Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Nordsida sokn


Nordsida kyrkje ligg i Nordsida sokn i Nordfjord prosti og er den yngste av kyrkjene i Stryn kommune. Nordsida kyrkje er ei arbeidskyrkje i betong. Ho blei oppførd i 1973. Kyrkja har rektangelplan . 
Arkitekt: Alf Apelseth / Int.ark. Kjell S Slinning. 

Nordsida kyrkje located in Nordsida parish in Nordfjord rural deanery. The building material is stone/brick and was built in 1973. The church is of rectangular plan . 
Architect: Alf Apelseth / Int.ark. Kjell S Slinning. 

 

 
Nordsida sokn har 416 medlemmer (pr.15.05.2017)
 
Nordsida sokneråd har seks medlemmer, leiar er Rune Berglid.
 
Nordsida sokneråd
 

Rune Berglid

 

6795 Blaksæter

456 19 320

rune.berglid@enivest.net

Leiar

Bente Ø. Ulvedal

 

6795 Blaksæter

996 36 776

bente@ulvedal.no

Medlem

Ragnhild Roset

 

6795 Blaksæter

900 75 511

ragnhildroset@yahoo.no

Medlem

Oddvar Bergset

 

6795 Blaksæter

992 63 703

oddvar@bergset.com

Sekretær

Odd Nygård

Sætren

6783 Stryn

909 23 343

odd.nygard@enivest.net

Medlem

Randi O. Jøingsli

 

6795 Blaksæter

915 99 538

randi_joingsli@hotmail.com

Medlem

Nettside for Nordsida: www.nordfjordpanorama.no

Tilbake