Familiemiddag i Utvik kyrkje 24.10


Familiemiddag i Utvik kyrkje 24. oktober
kl 16.30-18.00.(eller så fort de rekk det etter jobb)

 


Det vert middag, song, andakt.
Alle er
velkomne til kyrkjemiddag!

Pris: 50 kr for vaksne, born gratis
Påmelding innan20.10 trykk HER
eller til Leiv Tore Kårstad tlf. 905 62 739

Vi dekke langbord i kyrkja og et middag saman.
Store og små, heile
kyrkjefamilien saman.
Når alle har fått mat syng vi litt
saman med Galya
og så vert det andakt ved Beate.

Velkomen til ei annleis samling i kyrkja vår!

Helsing Utvik sokneråd

Tilbake