Nye vedtekter for gravplassane i Stryn kommune


Nye vedtekter for gravplassane i Stryn kommune er no godkjende av Statsforvaltaren, og trer i kraft frå d.d. Det er ingen vesentlege endringar frå dei forrige vedtektene, men vedtekter som regulerer namna minnelund har no blitt lagt til.

Vedtektene finn du her.

 

Tilbake