Kyrkjeval 2023


Sokneråda har no valt sine nominasjonskomitear som skal lage liste for det føreståande soknerådsvalet i september. Kanskje blir du spurd om å stille på lista? Då kan du vere med å ta eit ekstra tak og kunne påverke korleis kyrkjelyden din arbeider. Vi håper mange engasjerer seg for å gje kyrkje eit godt råd.

 

Tilbake