NY Postaddresse


Frå og med 1.november 2022 endrar vi vår postaddresse til same addresse som vi har som besøksaddresse.

Ny postaddresse er:

Stryn Kyrkjelege Fellesråd
Rognehaugen 11
6783 STRYN

Vi har fått oss postkasse ved inngangspartiet her på Rognehaugen der De kan legge brev rett i postkassa vår.

Tilbake