GRAVSTELL


Det kan gjerast avtale om stell av gravstad hjå Stryn Kyrkjelege Fellesråd. Vi har gravstell med årleg utsending av faktura, eller det kan inngåast avtale om gravfond der eit større beløp vert sett inn på fondskonto. 
Våre kyrkjegardsarbeidarar set ut plantar i mai månad. 
Vedtak stellavgift pr. 11.10.2018:

Pr.år/stellsesong: kr.1.200,- (Ved avtale om årleg faktura: Fakturautsending i Jan/feb) 

Tilbake