Innvik sokn


Innvik kyrkje ligg i Innvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1822. Kyrkja har åttekantplan . Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: E.Waldboe.

 

Innvik kyrkje located in Innvik parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1822. The church is of octagon plan . The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: E.Waldboe.  

 
Innvik sokn hadde 437 medlemmer pr.13.11.19
 
Innvik sokneråd.
Solveig Nyberg Heggdal       Leiar  
                                              solveig.anne@gmail.com tlf. 915 18 983
Jan Paulen                            Sekretær og kasserar
                                              jan.paulen@enivest.net tlf. 402 83 345
Harald Petter Heggdal           I fellesrådet
Else Marit Nesdal Paulen      Vara i fellesrådet
Jill-Trude Dyrvang                 Vara i trusopplæringsutvalet
Henning Skogstad
Harald Runde                        Sokneprest   Tlf. 91184241
 
Vara:
Jon Arne Hilde
Siv Anita Gjerde                      I trusopplæringsutvalet
Oddbjørn Reme
Torill Olaug Bennæs

Tilbake