Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Innvik sokn


Innvik kyrkje ligg i Innvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1822. Kyrkja har åttekantplan . Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: E.Waldboe.

 

Innvik kyrkje located in Innvik parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1822. The church is of octagon plan . The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: E.Waldboe.  

 
Innvik sokn har 458 medlemmer (pr.15.05.2017)
 
Innvik sokneråd har seks medlemmer, og leiar er Anna Marie S. Vatnamo.
 
Innvik sokneråd

Anna Marie S. Vatnamo

Skåden

6793 Innvik

993 64 660

skogli.vatnamo@gmail.com

Leiar/sekret

Lars Arne Hilde

 

6793 Innvik

913 09 835

lrhilde@enivest.net

Kasserar

Jorunn Tenden

 

6793 Innvik

932 08 572

jorunn_tenden@hotmail.com

Fellesrådet

Kristin Vedøy Drageset

Drageset

6793 Innvik

482 52 183

krivd@enivest.net

Nestleiar

Sølvi Håøy Nygård

 

6793 Innvik

971 45 720

solvi.nygaard@me.com

Trusoppl.utv.

Siv Hege Reme

Hilde

6793 Innvik

990 03 092

sivhegereme74@hotmail.com

Vara fellesr.

 

Tilbake