Innvik sokn


Innvik kyrkje ligg i Innvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1822. Kyrkja har åttekantplan . Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: E.Waldboe.

 

Innvik kyrkje located in Innvik parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1822. The church is of octagon plan . The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: E.Waldboe.  

Innvik sokn hadde 437 medlemmer pr.13.11.19
 
Innvik sokneråd:
Wenche Sunde - Leiar - solveig.anne@gmail.com tlf. 915 18 983
Jan Paulen - Sekretær og kasserar - jan.paulen@enivest.net tlf. 402 83 345
Harald Petter Heggdal - I fellesrådet
Else Marit Nesdal Paulen - Vara i fellesrådet
Jill-Trude Dyrvang - Vara i trusopplæringsutvalet
Henning Skogstad
Kaare Michael Christoffersen - Vikarierande Sokneprest - tlf. 404 73 335
 
Vara:
Jon Arne Hilde
Siv Anita Gjerde - I trusopplæringsutvalet
Oddbjørn Reme
Torill Olaug Bennæs
 
MØTEPLAN 2022/23

Møtelokale er Innvik prestekontor kl. 19:30:
2022: 19/9, 25/10, 29/11.
2023: 10/01.

Tilbake