Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Loen sokn


Loen kyrkje ligg i Loen sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1837. Kyrkja har åttekantplan og 190 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: ukjent.

Loen kyrkje located in Loen parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1837. The church is of octagon plan and 190 number of seats. The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: unknown. 

 

Både altartavla og preikestolen er frå den tidlegare kyrkja i Loen. Steinkrossen er rundt tusen år gamal, og stod tidlegare i Krossvik (ved Hotel Alexandra).

Loen sokn har 472 medlemmer (pr.15.05.2017)

Loen sokneråd har 6 medlemmer, og leiar er Sissel Tenden.

Loen sokneråd

Sissel Tenden

 

6789 Loen

482 71 414

s.tenden@online.no

Leiar

Olav R. Faleide

Loen

6789 Loen

970 90 927

olav.r@faleide.no

Sekretær

Gunnar A. Nystøyl

 

6789 Loen

408 56 406

gunnar.nystoyl@gs.stryn.kommune.no

Kasserar

Solveig W. Nesdal

 

6789 Loen

480 55 942

solveig.w.nesdal@hotmail.no

Fellesrådet

Marte Sande

Sande

6789 Loen

928 81 234

msande@frisurf.no

Nestleiar

Inga Bødal

 

6789 Loen

402 12 672

ingabodal@gmail.com

Trusoppl.utv

Jorunn Brattaker Loen

Loen

 

951 45 829

Ynnynn_b@hotmail.com

Medlem

Tilbake