Loen sokn


Loen kyrkje ligg i Loen sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1837. Kyrkja har åttekantplan og 190 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: ukjent.

Loen kyrkje located in Loen parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1837. The church is of octagon plan and 190 number of seats. The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: unknown. 

Både altartavla og preikestolen er frå den tidlegare kyrkja i Loen. Steinkrossen er rundt tusen år gamal, og stod tidlegare i Krossvik (ved Hotel Alexandra).

Loen sokn hadde 482 medlemmer pr.13.11.19

Loen sokneråd:                                            
Olav Lars Rake - Leiar - olavlars@gmail.com- tlf. 906 53 732
Roald Sanden - Nestleiar - roald.sanden@enivest.net tlf. 412 87 263
Dag Sivert Nesdal - Kasserar/vara FR - d_nesdal@hotmail.com tlf. 905 66 624
Olaug Aarøen Tunold - Sekretær - ol-aaro@online.no tlf. 907 27 602
Inger Martha Loen - Trusopplæring
Magnar sæten - KN, vara Trusopplæring
Eldrun Olianna Drageset - FR
Henny Koppen - Sokneprest 
 
Vara:
Lars Arve Loen
Trude Emma Fløtre
Alfred Loen
Tone Lise Westervik Myren
Maria Loen
Tilbake