Loen sokn


Loen kyrkje ligg i Loen sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1837. Kyrkja har åttekantplan og 190 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: ukjent.

Loen kyrkje located in Loen parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1837. The church is of octagon plan and 190 number of seats. The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: unknown. 

 

Både altartavla og preikestolen er frå den tidlegare kyrkja i Loen. Steinkrossen er rundt tusen år gamal, og stod tidlegare i Krossvik (ved Hotel Alexandra).

Loen sokn hadde 482 medlemmer pr.13.11.19

Loen sokneråd.
Kjell Edvin Solheim                   Leiar       
                                                  kjelledvin63@gmail.com tlf. 402 13 144
Anne Wathne                            Nestleiar
Målfrid Karin Romsøe Sæten   Kasserar
Sissel Loen                               I fellesrådet
Jorun Brattaker Loen                I trusopplæringsutvalet
Kari Haugen                             Vara i trusopplæringsutvalet
Henny Koppen                          Sokneprest    Tlf: 91601630
 
Vara:
Jørn Arne Moen
Anne Merete Seime Rasmussen
Knut Roar Skåden
Ove Jan Sæten
Egil Magne Olsbø
 
 

 

Tilbake