Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Olden sokn


Olden kyrkje ligg i Olden sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1934. Kyrkja har langplan og 500 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Daniel J. Muri. 

Olden kyrkje located in Olden parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1934. The church is of long plan and 500 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Daniel J. Muri.

 
Den gamle kyrkja i Olden er ei krosskyrkje i tømmer, bygt år 1758. Til kyrkja høyrer m.a. ein bibel frå år 1550, og altartavla er frå 1772. 
       
 
Ljosheim kapell var bygt som bedehus i 1924, og tilbygt kor og sakristi og vigsla til kapell i 1935.
 
Olden sokn har 795 medlemmer.(pr. 15.05.2017)

Olden sokneråd har åtte medlemmer, og Møyfrid S. Kvamme er leiar.

Olden sokneråd

Møyfrid S. Kvamme

 

6788 Olden

915 61 338

ms-kva@online.no

Leiar

Brynhild Oline Melheim

 

6788 Olden

478 78 659

olina38@hotmail.no

Medlem

Arild Aabrekk

 

6788 Olden

977 77 386

araabre@online.no

Kasserar

Pål Skarstein

 

6788 Olden

416 21 190

paal@skarstein-walaker.no

Fellesrådet

Oddrun Grodås

 

6788 Olden

975 65 625

oddrun@briksdalsbre.no

Nestleiar

Kjellaug S. Molnes

 

6788 Olden

924 55 109

kjelasm@online.no

Trusoppl.utv

Kenneth Lie

Naustakkane

6788 Olden

415 49 130

kennethlie@hotmail.com

Underv.utv

Andre Oppheim

 

6788 Olden

 

allen@start.no

Vara fellesr.

 

Tilbake