Olden sokn


Olden kyrkje ligg i Olden sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1934. Kyrkja har langplan og 500 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Daniel J. Muri. 

Olden kyrkje located in Olden parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1934. The church is of long plan and 500 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Daniel J. Muri.

 
OLDEN NYE KYRKJE

       
OLDEN GAMLE KYRKJE er ei krosskyrkje i tømmer, bygt år 1759. Til kyrkja høyrer m.a. ein bibel frå år 1550, og altartavla er frå 1772. 
 
LJOSHEIM KAPELL var bygt som bedehus i 1924, og tilbygt kor og sakristi og vigsla til kapell i 1935.
 
Olden sokn hadde 757 medlemmer pr. 13.11.19
 
OLDEN SOKNERÅD:

Reidun Marit Brynestad - Leiar - oldensokneraad@outlook.com tlf. 917 22 307
Jorun Aa Myklebust - Nestleiar
Elise Sandøy Skarstein - Sekretær - oldenkyrkje@outlook.com  - tlf. 400 99 142 
Tove Kristin Vedlog - Kasserar               
Arne Jostein By - I fellerådet                    
Astrid Andrine Melheim
Brita Olaug Kvamme
Joar Sunde
Leiv Arne Skarstein Egset
Kaare Michael Christoffersen - Vikarierande Sokneprest - tlf. 404 73 335

Vara:
Toril Skåre Osvik
Erling Briksdal
Rune Fredheim
Kristin Blindheim

 

MØTEPLAN 2022

Møtelokale er på Olden Brygge desse tysdagane i 2022:
04/01, 15/02, 22/03, 19/04, 10/05, 14/06, 16/08, 20/09, 18/10, 15/11, 06/12.
For meir informasjon trykk HER

Tilbake