Olden sokn


Olden kyrkje ligg i Olden sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1934. Kyrkja har langplan og 500 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Daniel J. Muri. 

Olden kyrkje located in Olden parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1934. The church is of long plan and 500 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Daniel J. Muri.

 
Den gamle kyrkja i Olden er ei krosskyrkje i tømmer, bygt år 1759. Til kyrkja høyrer m.a. ein bibel frå år 1550, og altartavla er frå 1772. 
       
 
Ljosheim kapell var bygt som bedehus i 1924, og tilbygt kor og sakristi og vigsla til kapell i 1935.
 
Olden sokn hadde 757 medlemmer pr. 13.11.19

Olden sokneråd.

Reidun Marit Brynestad            Leiar       
                                                  rasmus.brynestad@enivest.net  tlf. 917 22 307
Jorun Aa Myklebust                  Nestleiar
Einar Åbrekk                             Sekretær
                                                 einar.abrekk@enivest.no tlf. 909 99 931
Tove Kristin Vedlog                  Kasserar
Arne Jostein By                        I fellesrådet
Astrid Andrine Melheim
Brita Olaug Kvamme
Joar Sunde
Leiv Arne Skarstein Egset
Harald Runde                        Sokneprest   Tlf. 91184241
 
Vara:
Toril Skåre Osvik
Erling Briksdal
Rune Fredheim
Kristin Blindheim

Tilbake