Olden sokn


Olden kyrkje ligg i Olden sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1934. Kyrkja har langplan og 500 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Daniel J. Muri. 

Olden kyrkje located in Olden parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1934. The church is of long plan and 500 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Daniel J. Muri.

OLDEN NYE KYRKJE

       
OLDEN GAMLE KYRKJE er ei krosskyrkje i tømmer, bygt år 1759. Til kyrkja høyrer m.a. ein bibel frå år 1550, og altartavla er frå 1772. 
 
LJOSHEIM KAPELL var bygt som bedehus i 1924, og tilbygt kor og sakristi og vigsla til kapell i 1935.
 
Olden sokn hadde 757 medlemmer pr. 13.11.19
 
Olden sokneråd:
Gro Birgit Ø. Egset - Leiar,Tr.op. - oldensokneraad@outlook.com tlf. 915 69 608
Jon Olav Kvamme - Nestl., vara FR, GT - jokvamme@gmail.com - tlf. 971 90 084
Sigrid Egdetveit Skarstein - Kasserar - sigrid-es@hotmil.com - tlf. 988 93 424
Arne Jostein By - Fellerådet
Alvhilf Flåten - Trusopplæring                    
Johanna Sandøy Skarstein - Musikkutv.
Arild Hafsås - Medl.
Else Pernille Fredheim - Diakoni, Gudstenester
Kaare Michael Christoffersen - Vikarierande Sokneprest - tlf. 404 73 335
Knut Gjengedal - Vikarierande prest for Kaare M.C - tlf. 948 32 875
Vara:
Kari Johanne Kvamme
Anette Sunde Brynestad
Ole Solheim
Eli Anne Skarstein
Gunnar Eikemo
 
MØTEPLAN 2022

Møtelokale er på Olden Brygge desse tysdagane i 2022:
04/01, 15/02, 22/03, 19/04, 10/05, 14/06, 16/08, 20/09, 18/10, 15/11, 06/12.
For meir informasjon trykk HER

Tilbake