Nedstryn sokn


Nedstryn kyrkje ligg i Nedstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1859. Kyrkja har langplan og 400 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Linstow type / Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde. 

Nedstryn kyrkje located in Nedstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1859. The church is of long plan and 400 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Linstow type / Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde. 

Kyrkja har to altartavler, på den eldste står årstalet 1610.
Til kyrkja høyrer eit sjeldtent altarfrontale frå mellomalderen. Originalen er på museum i Bergen, og kyrkja har ein kopi.


Nedstryn sokn hadde 2594 medlemmer pr.13.11.19

Her kan du lese Årsmeldinga for Nedstryn kyrkjelyd 2019

Nedstryn sokneråd:          
Sissel Brekke - Leiar sissel.brekke@enivest.net - tlf. 416 59 866
Endre Bø - Nestleiar/FR -  endregets@yahoo.no - tlf. 415 08 448
Olaug Tunold Aarøen - Sekretær - ol-aaro@online.no - tlf. 907 27 602
Silje Kristin Frøysa - Kasserar - siljekristin84@gmail.com - tlf. 412 24 850
Hilde Margrete Ullebø Hool - KN, Fasteaksjon, Kalendar
Ingeborg Bø Eimhjellen - Trusopplæring - Friv.sentr.
Bente Irene Frøholm - Trusopplæring, Kyrkjeklokka
Kristin Loen Hool - Kalendar
Alf Martin Almskår - Vara FR
Henny Koppen - Sokneprest 

Vara:
Gunn Karin Norlie
Ard Mikal Kleppe
Vivian Tvinnereim Sæverhagen 
Henriette Blaalid
Arve Aabrekk
 
MØTEPLAN 2022

Møtelokale er på kyrkjekontoret desse torsdagane kl. 19:30:
4/10
22/11 (kl. 18:00 i Betania)

Tilbake