Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Nedstryn sokn


Nedstryn kyrkje ligg i Nedstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1859. Kyrkja har langplan og 400 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Linstow type / Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde. 

Nedstryn kyrkje located in Nedstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1859. The church is of long plan and 400 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Linstow type / Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde. 

 

Kyrkja har to altartavler, på den eldste står årstalet 1610.
Til kyrkja høyrer eit sjeldtent altarfrontale frå mellomalderen. Originalen er på museum i Bergen, og kyrkja har ein kopi.


Nedstryn sokn har 2647 medlemmer (pr.15.05.2017)

Nedstryn sokneråd har åtte medlemmer, og leiar er Svein Fritjof Rønne 

NEDSTRYN SOKN

         

Svein Rønne

Lunde

6783 Stryn

404 17 268

svein@stryn.net

Leiar

Ivar Kyrkjeeide

Kirkeeide

6783 Stryn

906 78 382

iva-kyrk@online.no

Sekretær

Monica Osvold

Humleteigen 5

6783 Stryn

900 95 171

monica.osvold@nav.no

Kasserar

Rolf Knutsen

Smieberget 5

6783 Stryn

909 71 281

knutsen.rolf@gmail.com

Fellesrådet

Kristin Storevik

Tonningsgata 71

6783 Stryn

416 30 578

kristin.storevik@gs.stryn.kommune.no

Nestleiar

Thea Bjørkedal

Øvreberg

6783 Stryn

907 20 727

evhaugl@online.no

Medlem

Lars Raae

Årheimsvegen 3

6783 Stryn

917 21 621

larsraae@live.no

Medlem

Lars Ytreeide Tjensvold

Ytreeide

6783 Stryn

918 79 843

ltjen@online.no

Medlem

Monika Hammer

Geileveien 23

6783 Stryn

905 36 653

monika@hammerstunet.no

Medlem


 

Tilbake