Nedstryn sokn


Nedstryn kyrkje ligg i Nedstryn sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1859. Kyrkja har langplan og 400 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Linstow type / Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde. 

Nedstryn kyrkje located in Nedstryn parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1859. The church is of long plan and 400 number of seats. The church has conservation status listed. 
Architect: Linstow type / Kaptein Ludolph Rolfsen, Mindresunde. 

 

Kyrkja har to altartavler, på den eldste står årstalet 1610.
Til kyrkja høyrer eit sjeldtent altarfrontale frå mellomalderen. Originalen er på museum i Bergen, og kyrkja har ein kopi.


Nedstryn sokn hadde 2594 medlemmer pr.13.11.19

Her kan du lese Årsmeldinga for Nedstryn kyrkjelyd 2019

Nedstryn sokneråd.              

Margaret Perdy Venøy Flo - Leiar margaretflo52@hotmail.com - tlf. 911 01 938
Øystein Myklebust Hesjedal - Nestleiar
Olaug Tunold Aarøen - Sekretær - ol-aaro@online.no - tlf. 907 27 602
Elisabet Bø Nesdal - Kasserar
Jan Bakke Flore - I fellesrådet
Jarle Fretheim Konstali-Lødemel - Vara i fellesrådet
Silje Kristin Frøysa - I trusopplæringsutvalet
Nina Ytreeide
Vidar Stavik
Henny Koppen - Sokneprest - tlf: 916 01 630
 
Vara:
Marianne Lunde - Vara i trusopplæringsutvalet
Helga Renate Espe
Arlinn Oddny Sanden
Michelle Lindvik
Lise Helen Hollsten
 
MØTEPLAN 2022

Møtelokale er på kyrkjekontoret desse torsdagane kl. 19:30:
4/10
22/11 (kl. 18:00 i Betania)

Tilbake