Randabygd sokn


Randabygd kyrkje ligg i Randabygd sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1916. Kyrkja har langplan og 240 sitjeplassar. 
Arkitekt: Jens Sølvberg, Bryggja. 

Randabygd kyrkje located in Randabygd parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1916. The church is of long plan and 240 number of seats. 
Architect: Jens Sølvberg, Bryggja. 

Altartavla har motiv den oppstadne Kristus, måla av Ferdinand Tranås.

Randabygd sokn hadde 149 medlemmer pr.13.11.19
Nettside for Nordsida og Randabygd: www.nordfjordpanorama.no
 
Randabygd sokneråd.
Edvin Rand - Leiar - edvinrand@live.no - tlf. 413 09 809
Anne-Maren Takle - Nestleiar og i trusopplæringsutvalet
Wenche Henden - Sekretær, i fellesrådet og vara i trusopplæringsutv. - 
                                 wjohahe@gmail.com tlf. 958 00 056.
Inger Johanne Hopland - Kasserar og KN kontakt
Hege Høibye - Sokneprest  tlf. 93001473
 
Vara:
Irene Susann Stensaker        
Stig Ove Nesbakk
Jakob Hammer
Trine Rand
Inger Anne Hopland
 
 
Tilbake