Utvik sokn


Utvik kyrkje ligg i Utvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1840. Kyrkja har langplan . Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: Linstow type. 

Utvik kyrkje located in Utvik parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1840. The church is of long plan . The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: Linstow type. 

 

I kyrkja finst altartavle og preikestol frå 1617, som stod i ei tidlegare krosskyrkje på same staden.

Utvik sokn hadde 265 medlemmer pr.13.11.19
 
Utvik sokneråd.
Leiv Tore Kårstad - Leiar - Ltkaarst@online.no tlf. 905 62 739.
Berit Nesdal Hage - Nestleiar og vara i trusopplæringsutvalet
Mette Carlsen - Sekretær - Carlsen4@gmail.com tlf. 917 64 922
Oddhild Hilde - Kasserar og vara i fellesrådet
Oddvar Veiteberg - I fellesrådet
Jorunn Skinlo Tisthamar - I trusopplæringsutvalet
Beate Nes - Vikarierande Sokneprest - beate.nes@stryn.kommune.no tlf 98654244
 
Vara:
Bjørg Njøsen
Anders Olav Valaker
Inger Gjerstad
Tor Anders Hestad
Lars Erik Hage
 
 
Tilbake