Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Utvik sokn


Utvik kyrkje ligg i Utvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1840. Kyrkja har langplan . Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: Linstow type. 

Utvik kyrkje located in Utvik parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1840. The church is of long plan . The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: Linstow type. 

 

 

I kyrkja finst altartavle og preikestol frå 1617, som stod i ei tidlegare krosskyrkje på same staden.

Utvik sokn har 269 medlemmer (pr.15.05.2017)
Utvik sokneråd har seks medlemmer, leiar er Kari-Anne T. Haveland
 
Utvik sokneråd
 

Kari-Anne T. Haveland

Tisthamar

6797 Utvik

994 16 110

kari_anne_t@hotmail.com

Leiar

Arnt Inge Verlo

Verlo

6797 Utvik

900 68 549

aiverlo@hotmail.com

Sekretær

Roar Verlo

Verlo

6797 Utvik

470 93 514

roar.verlo@yahoo.no

Kasserar

Svein Hauge

Bruland

6797 Utvik

450 04 458

sveinhauge@outlook.com

Fellesrådet

Eva C. Kårstad

Kårstad

6797 Utvik

930 47 335

ec-kaars@online.no

Nestleiar

Turid Lee Frantzen

Brulandstranda

6797 Utvik

922 22 775

turidlee@online.no

Vara fellesr.

 

Tilbake