Val av konfirmasjonsdato 2021


Vi har landa på at vi vil tilby konfirmasjon både vår og haust denne gongen. Då kan dei av dykk som ynskjer ein liten fest no, få det, og dei som ynskjer å vente kan få det.

 

 

Trykk Her, så finn du skjema. 
Du kan velge å behalde datoen i mai, eller ny dato i oktober. 

Tilbake