DÅP


 

Det var mange som hadde planlagt dåp dei næraste vekene. Nokre har meldt at dåpen blir utsett til betre tider, andre lurer på korleis dåpen kan gjennomførast no. Vi kan ha dåp i kyrkja, i ei rein dåpsgudsteneste for den næraste familien. Vi kan og tilby heimedåp, om det er ynskjeleg. Dåpssamtalen må vi ta på telefon. Ta kontakt med kyrkjekontoret, eller med prestane direkte, dersom de lurer på noko.

Oppstryn, Nedstryn og Loen: Henny Koppen tlf 91601630

Olden, Innvik og Utvik: Harald Runde tlf 91184241

Randabygd og Nordsida: Hege Høibye tlf 93001473

Tilbake