Gudsteneste


Tid: 24.05 kl. 12:00
Sted: Sagedammen
Kyrkjetenar: Oddvar Bergset
Organist: Oddvar Bergset
Prest: Hege Høibye
Første lesetekst: Jes 44,3-5
Andre lesetekst: Apg 11,19-26
Prekentekst: Joh 6,44-47
Dag i kirkeåret: 2pi

Naustmessa er flytta til Sagedammen i år av smittevernshensyn.Preike ved Stian Heggedal, prost i Nordfjord.

Tilbake