Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 28.03 kl. 11:00
Stad: Loen kyrkje
Kyrkjetenar: Inger Signe Rake
Organist: Anders Viktor Kvile
Prest: Henny Marie Koppen
Første lesetekst: Jes 56,6-8
Andre lesetekst: Rom 3,21-26
Preiketekst: Matt 26,6-13
Dag i kyrkjeåret: Palm

Untitled

 

Tilbake