Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 04.04 kl. 14:00
Stad: Randabygd kyrkje
Kyrkjetenar: Bjarte Hopland
Organist: Anitha Kvamme
Prest: Hege Høibye
Første lesetekst: Jes 52,7-10
Andre lesetekst: Rom 14,7-9
Preiketekst: Matt 28,1-10
Dag i kyrkjeåret: Pådag
Dåp: Ja
Nattverd: Ja

Tilbake