Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 01.04 kl. 20:00
Stad: Oppstryn kyrkje
Kyrkjetenar: Birger Skåre
Organist: Anders Viktor Kvile
Prest: Henny Marie Koppen
Første lesetekst: Jer 31,31-34
Andre lesetekst: Hebr 10,19-25
Preiketekst: Luk 22,14-23
Dag i kyrkjeåret: Skjært

Tilbake