Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 05.04 kl. 18:00
Stad: Loen kyrkje
Kyrkjetenar: Inger Signe Rake
Organist: Anders Viktor Kvile
Prest: Hege Høibye
Første lesetekst: 1 Mos 45,1-15
Andre lesetekst: 1 Pet 1,18-23
Preiketekst: Luk 24,36-45
Dag i kyrkjeåret: 2på

Tilbake