Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 01.04 kl. 19:00
Stad: Nordsida kyrkje
Kyrkjetenar: Oddvar Bergset
Organist: Oddvar Bergset
Prest: Hege Høibye
Første lesetekst: Jer 31,31-34
Andre lesetekst: Hebr 10,19-25
Preiketekst: Luk 22,14-23
Dag i kyrkjeåret: Skjært
Nattverd: Ja

Tilbake