Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 04.04 kl. 11:00
Stad: Nordsida kyrkje
Kyrkjetenar: Oddvar Bergset
Organist: Oddvar Bergset
Prest: Hege Høibye
Første lesetekst: Jes 52,7-10
Andre lesetekst: Rom 14,7-9
Preiketekst: Matt 28,1-10
Dag i kyrkjeåret: Pådag
Dåp: Ja
Nattverd: Ja

Tilbake