Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 28.03 kl. 19:00
Stad: Ljosheim kapell
Kyrkjetenar: Jon Olav Kvamme
Organist: Galya Radeva
Prest: Harald Kjellmar Runde
Første lesetekst: Jes 56,6-8
Andre lesetekst: Rom 3,21-26
Preiketekst: Matt 26,6-13
Dag i kyrkjeåret: Palm

Tilbake