Sommar på kyrkjekontoret


 

Sidan Kyrkjekontoret for tida er eit ope kontorlandskap, har vi framleis ikkje opna heilt opp for publikum sidan coronastenginga. Men dei tilsette er på plass, og vi er å nå på telefon og e-post.
I samband med ferieavviklinga, vil kontortida bli redusert ein periode.
Frå 01.07-31.07 vil kyrkjekontoret vere bemanna frå kl. 10-13 måndag- fredag.

Sentralbord: 57876180, e-post: kyrkja@stryn.kommune.no
Kyrkjeverja kan kontaktast på tlf. 91327882

Vi ynskjer alle ein framleis god sommar!

Tilbake