Alle rettigheter 2019 Stryn Kyrkjelege fellesråd

Sommar på kyrkjekontoret


 

Kyrkja tek ikkje ferie, det er både gudstenester (Sjå kalendar)
og sommarope i mange av kyrkjene våre heile sommaren!


Men kyrkjekontoret vil ha kortare opningstid i sommar.
Frå 01.07-31.07 vil kyrkjekontoret ha trefftid frå kl. 10-13 måndag- fredag,
elles etter avtale.
Kyrkjeverja kan kontaktast på tlf. 91327882

Tilbake