Kyrkjevalet 2019


KYRKJEVALET 2019

- Har du ikkje fått valkort?  Det er kome mange valkort i retur til kyrkjekontoret grunna Ukjent / Ny adresse ukjent. Kanskje eit av desse er ditt? Er du medlem kan du stemme uansett, men om du ynskjer å ha kortet kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. 

- Opplysningar om førehandsrøysting og valdagen. NB: Opningstider for Nedstryn valdagen 09. september er 10:00 - 20:00

- Sokneråda sine lister

 

Stryn Kyrkjelege Fellesråd

Kyrkjevalet 2019

Med dette kunngjer Den norske kyrkja tid og stad for val i sokna i Stryn Kyrkjelege Fellesråd. Det skal veljast medlemer til sokneråda i Oppstryn, Nedstryn, Loen, Olden, Innvik, Utvik, Randabygd og Nordsida og til Bjørgvin bispedømeråd og Kyrkjemøtet.


Valgdagen 9. september:
Oppstryn krins, Oppstryn skule og barnehage 15:00 - 19:00
Nedstryn krins, Stryn kulturhus 10:00 - 20:00
Loen krins, Loen skule og barnehage 15:00 - 19:00
Olden krins, Olden skule 15:00 - 19:00
Innvik krins, Vikane skule og barnehage 15:00 - 19:00
Utvik krins, Vikane skule og barnehage 15:00 - 19:00
Randabygd krins, Rand skule og barnehage 15:00 - 19:00
Nordsida krins, Nordsida skule og barnehage 15:00 - 19:00   

På valdagen må du gå til den valkrinsen du høyrer til. (Same stad som du røyster til kommune- og fylkestingvalet ) Dersom du er usikker på kvar dette er, sjekk valkortet eller ta kontakt med soknet.

Førehandsrøysting 12. august – 6. september:
Kyrkjekontoret i Stryn, Rognehaugen 11, 2. etg, 6783 Stryn,

måndag - fredag 09:00 - 15:00
 

Valmanntala er lagde ut til ettersyn same tid og stad som førehandsrøystinga

Velkomen til Kyrkjevalet 2019!

   
Sokneråda sine lister      
Oppstryn    
  Namn: Fødselsår Adresse
1 Birger Skåre 1957 6798 Hjelledalen
2 Kari Nielsen Berge 1959 6799 Oppstryn
3 Sonja Skaare Esperø 1963 6798 Hjelledalen
4 Astrid Palma Sandvik 1958 6799 Oppstryn
5 Katrina Elisabeth Flo 1963 6783 Stryn
6 Magnus Arne Glosvik 1970 6799 Oppstryn
7 Edvard Aarnes 1961 6799 Oppstryn
8 Beate Øvreberg Glomnes 1969 6798 Hjelledalen
9 Elin Hege Sunde 1965 6799 Oppstryn
10 Johnny Stølen 1977 6783 Stryn
11 Olaug Petra Samuelsen Mork 1964 Mork, 6799 Oppstryn
       
Nedstryn    
  Namn: Fødselsår Adresse
1 Margaret Perdy Venøy Flo 1952 6783 Stryn
2 Øystein Myklebust Hesjedal 1980 6783 Stryn
3 Silje Kristin Frøysa 1984 6783 Stryn
4 Marianne Lunde 1963 6783 Stryn
5 Jan Bakke Flore 1977 6783 Stryn
6 Michelle Lindvik 1988 6783 Stryn
7 Helga Renate Espe 1976 6783 Stryn
8 Samuline Beate Seljeset 1990 6783 Stryn
9 Jarle Fretheim Konstali-Lødemel 1978 6783 Stryn
10 Elisabet Bø Nesdal 1967 6783 Stryn
11 Nina Ytreeide 1973 6783 Stryn
12 Lise Helen Holsten 1990 6783 Stryn
13 Vidar Stavik 1973 6783 Stryn
14 Monika Mundal Olsen 1974 6783 Stryn
15 Arlinn Oddny Sanden 1966 6783 Stryn
16 Heidi Bergh Hagen 1978 6783 Stryn
       
Loen      
  Namn Fødselsår Adresse
1 Jorun Brattaker Loen 1981 6789 Loen
2 Målfrid Karin Romsøe Sæten 1962 6789 Loen
3 Sissel Loen 1950 6789 Loen
4 Kjell Edvin Solheim 1963 6789 Loen
5 Anne Merete Seime Rasmussen 1966 6789 Loen
6 Per Bjarte Myren 1965 6789 Loen
7 Kari Haugen 1957 6789 Loen
8 Jørn Andre Moen 1976 6789 Loen
9 Marie Kristin Taklo 1991 6789 Loen
10 Ingunn Rake 1963 6789 Loen
11 Knut Roar Skåden 1975 6789 Loen
12 Anne Wathne 1963 6789 Loen
13 Anne Irene Nybø Vonheim 1971 6789 Loen
14 Endre Cato Solheim 1975 6789 Loen
15 Sissel Johannessen 1973 6789 Loen
16 Thor Morten Hauglum Eide 1977 6789 Loen
17 Inger Martha Loen 1972 6789 Loen
18 Terese Kvalheim Sæten 1984 6789 Loen
19 Beate Elin Kristiansen 1972 6789 Loen
20 Ove Jan Sæten 1962 6789 Loen
21 Bård Olav Myren 1986 6789 Loen
22 Mariel Barstad Sæten 1988 6789 Loen
23 Kenneth Seime Rasmussen 1989 6789 Loen
24 Kariann Aga Nygård 1978 6789 Loen
25 Egil Magne Olsbø 1967 6789 Loen
       
Olden      
  Namn Fødselsår Adresse
1 Reidun Marit Brynestad 1960 Brynestad, 6788 Olden
2 Joar Sunde 1970 Gytri, 6788 Olden
3 Bjørg Elin Løken 1947 Løken, 6788 Olden
4 Jostein By 1948 Ugla, 6788 Olden
5 Jorunn Aa Myklebust 1953 Rindane, 6788 Olden
6 Tove Kristin Vedlog 1970 Auflem, 6788 Olden
7 Toril Skåre Osvik 1987 Skarstein ytre, 6788 Olden
8 Leiv Arne Skarstein Egset 1970 Skarstein indre, 6788 Olden
9 Erling Briksdal 1955 6791 Oldedalen
10 Rune Fredheim 1973 Muristranda, 6788 Olden
11 Astrid Andrine Melheim 1968 Melheim, 6788 Olden
12 Brita Olaug Kvamme 1951 Skarstein indre, 6788 Olden
13 Kjartan Urne 1976 Naustbakkane, 6788 Olden
14 Kristin Blindheim 1985 Skarstein ytre, 6788 Olden
15 Kristina Sunde Helstad 1997 Sunde, 6788 Olden
16 Sigurd Strand 1960 Solstrandvegen, 6788 Olden
       
Innvik      
  Namn Fødselsår Adresse
1 Else Marit Nesdal Paulen 1957 6793 Innvik
2 Jon Arne Hilde 1950 6793 Innvik
3 Solveig Anne Nyberg Heggdal 1964 6793 Innvik
4 Harald Petter Heggdal 1959 6793 Innvik
5 Torill Olaug Bennæs 1954 6793 Innvik
6 Jan Paulen 1956 6793 Innvik
7 Anita Valaker Aaning 1983 6793 Innvik
8 Oddbjørn Reme 1980 6793 Innvik
9 Maren Lisbeth Lyslo Øren 1955 6793 Innvik
10 Siv Anita Gjerde 1980 6793 Innvik
11 Terje Raftevold 1968 6793 Innvik
12 Arild Terje Drageset 1971 6793 Innvik
13 Espen Aarreberg 1973 6793 Innvik
14 Henning Skogstad 1976 6793 Innvik
15 Jill-Trude Dyrvang 1971 6793 Innvik
       
Utvik Namn Fødselsår Adresse
1 Leiv Tore Kårstad 1971 6797 Utvik
2 Mette Carlsen 1971 6797 Utvik
3 Oddvar Veiteberg 1963 6797 Utvik
4 Jorunn Skinlo Tisthamar 1956 6797 Utvik
5 Lars Erik Hage 1985 6797 Utvik
6 Bjørg Anita Valaker Njøsen 1978 6797 Utvik
7 Anders Olav Valaker 1960 6797 Utvik
8 Oddhild Dordi Hilde 1961 6797 Utvik
9 Ragnvald Skrede 1958 6797 Utvik
10 Berit Johanne Nesdal Hage 1959 6797 Utvik
11 Tor Anders Hestad 1974 6797 Utvik
12 Inger Karine Gjerstad 1961 6797 Utvik
13 Odd-Roger Heggdal 1968 6797 Utvik
14 Bente Susanne Frøystad Hilde 1974 6797 Utvik
15 Carl Wilhelm Hage 1987 6797 Utvik
16 Reidun Løtuft Solheim 1967 6797 Utvik
17 Unni Verlo 1972 6797 Utvik
18 Hilde Stenseth 1962 6797 Utvik
19 Solveig Anny Blindheim 1963 6797 Utvik
       
Randabygd    
  Namn Fødselsår Adresse
1 Edvin Rand 1961 6796 Hopland
2 Irene Susann Stensaker 1974 6796 Hopland
3 Jakob Hammer 1954 6796 Hopland
4 Inger Johanne Hopland 1974 6796 Hopland
5 Johnny Tvinnereim 1962 6796 Hopland
6 Anne-Maren Takle 1971 6796 Hopland
7 Wenche Henden 1956 6796 Hopland
8 Stig Ove Nesbakk 1986 6796 Hopland
9 Trine Rand 1970 6796 Hopland
10 Inger Anne Hopland 1994 6796 Hopland
11 Torill Hopland 1957 6796 Hopland
       
Nordsida    
  Namn Fødselsår Adresse
1 Rsmus Ivar Gald 1951 6795 Blaksæter
2 Ingvild Sætren 1973 6783 Stryn
3 Bernt Ragnvald Veddegjerde 1973 6795 Blaksæter
4 Jorunn Elisabeth Beinnes Roset 1964 6795 Blaksæter
5 Kjell Ove Bergset 1970 6795 Blaksæter
6 Gunnhild Bergset 1958 6795 Blaksæter
7 Nancy Britt Ulvedal 1970 6795 Blaksæter
8 Oddmund Teigland 1944 6795 Blaksæter
9 Berit Elsa Holen Nygård 1954 6795 Blaksæter
10 Aslaug Håøy Nygård 1955 6783 Stryn
11 Lillian Merete Gausnes Fenn 1966 6795 Blaksæter
12 Steinar Almenning 1971 6795 Blaksæter
       
Hornindal    
  Namn Fødselsår Adresse
1 Christine Johanne Birgitte Helgesen Haugen 1979 Ytre Haugen, 6763 Hornindal
2 Harald Svein Vartdal 1954 Utsikten 3, 6763 Hornindal
3 Anita Brenna Muldsvor 1970 Muldsvorvegen 88, 6763 Hornindal
4 Arvid Sølvberg 1963 Kjøsastranda 110, 6763 Hornindal
5 Aud Kobberstad 1961 Ytrehornsvegen 61, 6763 Hornindal
6 Anita Saltkjel 1976 Tomasgardvegen 82, 6763 Hornindal
7 Harald Peder Stennes 1955 Verslavegen 26, 6763 Hornindal
8 Solveig Heggen 1955 Urdene 21, 6763 Hornindal
9 John Even Brendefur Frøysa 1980 Brendefur, 6763 Hornindal
10 Eldbjørg Gausdal Kobberstad 1957 Ytrehornsvegen 72, 6763 Hornindal
11 Anne Britt Seljeset 1961 Slettebakken 5, 6763 Hornindal

Tilbake