Sommarvikar-prest


Gunn Jorun Roset Sunde er prestevikar i indre Nordfjord i perioden 19.07. - 08.08.21. Ho studerer teologi i Oslo, og vi er glade for at ho kan gjere teneste i kyrkjelydane våre dei tre komande vekene. Velkoma til oss!

 

Tilbake