Gudsteneste avlyst - kyrkja er open


Tid: 04.04 kl. 11:00
Stad: Olden kyrkje
Kyrkjetenar: Jens Rauschenbach
Organist: Galya Radeva
Prest: Harald Kjellmar Runde
Første lesetekst: Jes 52,7-10
Andre lesetekst: Rom 14,7-9
Preiketekst: Matt 28,1-10
Dag i kyrkjeåret: Pådag

Tilbake