Nyheter frå trusopplæringa

Overnatte i kyrkja!? Bli med på Lys Vaken

   Les meir...

Sjørøvarfest for 4 åringar!

Splitte mine bramsegl, det er tid for å melde seg på sjørøvarfest!  Vi gler oss...   Les meir...

Saman om Skatten- Trusopplæringsplan 2017/18

Vi er stolte av trusopplæringsarbeidet vårt. Det skjer mykje kjekt for stor...   Les meir...

Trusopplæring kva er det, og kvifor skal vi drive med det?

27. mai 2003 vedtok stortinget trusopplæringsreforma for Den Norske kyrkje.  ...   Les meir...

Saman om skatten

Vi ynskjer å satse på trusopplæring for born og unge her i Indre Nordfjord.    Les meir...

Utvik kyrkjelyd:

Sprell levande Utvik. 

Ved Edith Kårstad
Tilslutta Søndagsskolen 

Søndagskule
1 – 2 laurdagar i månaden 
Misjonshuset 

Utvik barnekor
Ved Edith Kårstad 
Tilslutta Normisjon 
Frå 1. klasse. 
Utvik skule, kvar tysdag etter skuletid 

Utvik AMIGOS
Ved Leiv Tore Kårstad 
Ungdomsgruppe tilslutta Normisjon 
Frå 5. klasse. 
Misjonshuset, annankvar fredag kveld

 

Innvik kyrkjelyd

Søndagskule

ved Kari Runde
Tilslutta Norsk søndagskuleforbund

Olden og Loen kyrkjelydar

Oldedalen Barneklubb
Ein gong i mnd.

Leiar Møyfrid Sømme Kvamme 57873863 / 91561338 

Tensamling i Solvang 
ca ein laurdag i mnd.
Leiar Sissel Åbrekk / Espen Berge 97034451 

Soul teens
Øving kvar fjortande dag.

Leiarar Hildegunn Muri og Kristine Holen


Olden søndagskule
Sprell levande ein lørdag i mnd.

Leiar Aud Aabrekk

Nedstryn kyrkjelyd

Stryn KFUK-M-speidarar
Gruppeleiar: Henny Koppen 57871913 / 91601630 

Stryn barnekor
ved Rut Solveig Nydal Netland 90632698
og Åshild U Bøe 91642035 

Øvar i Betania annankvar torsdag.

Oppstryn kyrkjelyd

Søndagskulen
Marie Johanne Folven, tlf 90122146 

Ungdomsklubb
5. kl + 

ACTA 
Kontakt: Solveig Askeland Gjørven, tlf 91185589
og Kjell Fagerstrand, Tlf 90068506

Nordsida og Randabygd kyrkjelydar

Nordsida Barnegospel
ved Maria Sølvberg og Hilde Caroline Roset. 

Øving i Fjellvarden annakvar laurdag 10 -12. 
Tilbodet er for born frå 5 år og oppover. 

Onsdagstreffen
ved Ragnhild Roset og Jorunn Sollid 

Etter middagsservering er det aktivitet for borna og andakt. 
Eige ark er sendt til alle husstandane med datoar for arrangement. 

Ungdomsklubben
ved Rune Berglid og Magne Kristiansen


Hornindal kyrkjelyd

Søndagskulen: May Helen Lødemel Flaten

Trusopplæring i Indre Nordfjord

Kyrkjelydane mange tiltak retta mot dei ulike aldersgruppene: 
  • I samband med dåp, 
  • Utdeling av 4-årsbok, 6-årsbok og Nytestamente. 
  • Tårnagenthelg
  • Lys Vaken 
  • På sporet av Jesus 
  • Konfirmantførebuing 
  • Minikurs for Tennåringar om tru (MITT)
Dessutan har vi etablert samarbeid om følgande tiltak:

Felles tiltak:

Stryn babysong
ved Rut Solveig Nydal Netland 90632698 og Ingeborg Aasebø 
Kvar onsdag kl 11.00 i Betania 
Foreldre med småborn 

Stryn Ten Sing (Sight-Sing) 

Kontaktperson: Odd Nygård, 90923343 
Kvar torsdag kl 20.00 i Heimskringla, Stryn kulturhus, 
Ungdom frå 8. klasse