Trusopplæring kva er det, og kvifor skal vi drive med det?

Trusopplæring kva er det, og kvifor skal vi drive med det?

27. mai 2003 vedtok stortinget trusopplæringsreforma for Den Norske kyrkje. 

Den øka fokusen på trusopplæring i kyrkja er eit resultat av endringar i skulens undervisning. Trusopplæring er ein danningsprosess der oppdragelse, undervisning, tradisjonsformidling og kristen praksis speler saman.
Dei siste åra har vi brukt mykje tid her lokalt på å revidere den lokale planen, i tråd med den godkjente planen frå stortinget. No er planen ferdig, og godkjent frå biskop og vi gler oss til å møte born og ungdom til monge kjekke samlingar i åra framover.
I mange år har det vore lys vaken, tårnagent, utdelig av 4 og 6 årsbok og mange andre kjekke tiltak for born og ungdom.
I 2015 – 2020 vil det bli starta opp fleire nye tiltak, for å fylle krava i planen vedteken av stortinget. Planen frå stortinget seier at alle born frå 0-18 år kvar år skal bli invitert til trusopplæringsamling og at tilbodet skal være på omkring 315 timar iløpet av desse åra.