Olden sokn

Olden sokn

Den nye kyrkja i Olden er ei langkyrkje i tømmer med basilikaform, bygt år 1934. Arkitekt var Daniel S. Muri.

Den gamle kyrkja i Olden er ei krosskyrkje i tømmer, bygt år 1758. Til kyrkja høyrer m.a. ein bibel frå år 1550, og altartavla er frå 1772.
 
Ljosheim kapell var bygt som bedehus i 1924, og tilbygt kor og sakristi og vigsla til kapell i 1935.
 
Olden sokn har 934 medlemmer.
 

Olden sokneråd har åtte medlemmer, og Møyfrid S. Kvamme er leiar.

OLDEN SOKN

 

 

 

 

 

Møyfrid S. Kvamme

 

6788 Olden

915 61 338

ms-kva@online.no

Leiar

Brynhild Oline Melheim

 

6788 Olden

478 78 659

olina38@hotmail.no

Medlem

Arild Aabrekk

 

6788 Olden

977 77 386

araabre@online.no

Kasserar

Pål Skarstein

 

6788 Olden

416 21 190

paal@skarstein-walaker.no

Fellesrådet

Oddrun Grodås

 

6788 Olden

975 65 625

oddrun@briksdalsbre.no

Nestleiar

Kjellaug S. Molnes

 

6788 Olden

924 55 109

kjelasm@online.no

Trusoppl.utv

Kenneth Lie

Naustakkane

6788 Olden

415 49 130

kennethlie@hotmail.com

Underv.utv

Andre Oppheim

 

6788 Olden

 

allen@start.no

Vara fellesr.