Innvik sokn

Innvik sokn
Innvik kyrkje er ei åttekanta tømmerkyrkje bygd i 1824.
Innvik sokn har 508 medlemmer.
 
Innvik sokneråd har seks medlemmer, og leiar er Anna Marie S. Vatnamo.

 INNVIK SOKN

 

 

 

 

 

Anna Marie S. Vatnamo

Skåden

6793 Innvik

993 64 660

skogli.vatnamo@gmail.com

Leiar/sekret

Lars Arne Hilde

 

6793 Innvik

913 09 835

lrhilde@enivest.net

Kasserar

Jorunn Tenden

 

6793 Innvik

932 08 572

jorunn_tenden@hotmail.com

Fellesrådet

Kristin Vedøy Drageset

Drageset

6793 Innvik

482 52 183

krivd@enivest.net

Nestleiar

Sølvi Håøy Nygård

 

6793 Innvik

971 45 720

solvi.nygaard@me.com

Trusoppl.utv.

Siv Hege Reme

Hilde

6793 Innvik

990 03 092

sivhegereme74@hotmail.com

Vara fellesr.