Innvik sokn

Innvik sokn
Innvik kyrkje ligg i Innvik sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1822. Kyrkja har åttekantplan . Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). 
Arkitekt: E.Waldboe.

 

Innvik kyrkje located in Innvik parish in Nordfjord rural deanery. The building material is wood and was built in 1822. The church is of octagon plan . The church has conservation status automatically listed (1650-1850). 
Architect: E.Waldboe.  

Innvik sokn har 508 medlemmer.
 
Innvik sokneråd har seks medlemmer, og leiar er Anna Marie S. Vatnamo.

 INNVIK SOKN

 

 

 

 

 

Anna Marie S. Vatnamo

Skåden

6793 Innvik

993 64 660

skogli.vatnamo@gmail.com

Leiar/sekret

Lars Arne Hilde

 

6793 Innvik

913 09 835

lrhilde@enivest.net

Kasserar

Jorunn Tenden

 

6793 Innvik

932 08 572

jorunn_tenden@hotmail.com

Fellesrådet

Kristin Vedøy Drageset

Drageset

6793 Innvik

482 52 183

krivd@enivest.net

Nestleiar

Sølvi Håøy Nygård

 

6793 Innvik

971 45 720

solvi.nygaard@me.com

Trusoppl.utv.

Siv Hege Reme

Hilde

6793 Innvik

990 03 092

sivhegereme74@hotmail.com

Vara fellesr.